Nov 272014
 

Andris Orols    Globālie milži aktivizējas. Pēc pārdesmit gadu faktiski vienpolāra varas centra (ASV) dominantes, pasaule, iespējams, atkal pāries uz varas daudzpolaritāti. Krievija atgriežas ne tikai Kubā, bet ienāk arī Argentīnā un Brazīlijā, cik var spriest no šī video u.c. avotiem. Continue reading »

Nov 252014
 

Andris Orols        Novembrī notikušajā biedrības sapulcē tika kodolīgi, bet pietiekoši izsmeļoši noformulēta biedrības attieksme pret dalību Eiropas Savienībā un notikumiem Ukrainā. Lai gan šī attieksme lielākajai daļai biedrības biedru un atbalstītāju vienmēr ir bijusi skaidra, radās nepieciešamība to izteikt nepārprotamākā formā. Continue reading »

Nov 242014
 

Andris Orols     Bagātie nemaksā, nabagie maksā – kā interesēs strādā Latvijas Saeima? Ja mēs teiktu, ka tautas, tad tas nebūtu pietiekami precīzi noformulēts. Ja teiktu, ka nelielas tautas daļas interesēs, tad gan tas atbilstu patiesībai. Izbrīnu rada tas, ka 20 ”neatkarības” gadi neko pilsoņu vairākumam nav iemācījuši – pilsoņi, vairākums no kuriem grimst arvien lielākā nabadzībā,  joprojām balso par labējām partijām. Continue reading »

Nov 172014
 

Andris Orols     Latviešus simtiem gadu visdažādākās lielvaras izmanto kā trulu ”lielgabalu gaļu”, kuru iznīcināt savstarpējos karos, kā nedomājošus ”alvas zaldātiņus”, kuri pilda jebkuras pavēles ”no augšas”, kā sazombētas ”balsošanas mašīnas”, kuras gadu no gada kā nohipnotizētas ievēl vienus un tos pašus savas valsts un tautas iznīcinātājus un pēc tam sevis pašu ievēlētos priekšstāvjus lamā pēdējiem vārdiem, kurus tikai var atrast savā vārdu krājumā. Continue reading »

Nov 152014
 

Andris Orols    Līdz ar robežu atvēršanu, brīvā tirgus ekonomikas ieviešanu u.c. mūsdienu globalizētās pasaules „jaukumiem” „DDD” (Deboļševizācija, Dekolonizācija, Deokupācija) tematika mūsdienās būtu jāizskata plašākā kontekstā, nekā to tradicionāli ir ierasts izskatīt. Nenovēršot PSRS okupācijas sekas, šobrīd – 21.gds. sākumā, mēs saskaramies ar jauniem draudiem, kuri šoreiz nāk no Rietumu puses. Continue reading »