Apr 242016
 

Andris Orols     Vai ir vajadzīgs jauns, nopietns politisks spēks? Pilnīgi noteikti! Tikai  politiku un Latvijas situāciju neizprotošam cilvēkam visas organizācijas izskatās vienādas. Kāpēc? Jo viņš neiedziļinās jautājuma būtībā.

Ko tādu īpašu piedāvā šo aktivitāšu iniciatori? Programmā formulēta valsts neatkarības atgūšana, izstāšanās no ES, ekonomikas modeļa mainīšana un daudzi citi jautājumi, kuri kardināli atšķiras no visu Saeimā pārstāvēto partiju definētajiem mērķiem. Šeit ir programmas skices – iepazīsties un piedalies to pilnveidošanā –

Topošās partijas programmas skices (pārstrādāta AG programma).

Pirmā apspriešana 23.04.2016 (pirmā redakcija)

Autors: Andris Orols

 

Politiskā partija

„………………………………………………..”

(4000 zīmju programma)

 

 

Partija darbojas Latvijas pamatnācijas un pilsoņu vairākuma interesēs.

Partijas darbības mērķi:

nacionālas un neatkarīgas Latvijas izveidošana, kurā sev piederošo suverēno varu realizē tās pilsoņi gan tiešā veidā, gan ar savu pārstāvju palīdzību;

vispārējas tautas labklājības sasniegšana –stabilas vidusšķiras izveide.

 

Nepieciešamās darbības, lai tiktu īstenoti izvirzītie mērķi:

 

Ārlietas

Izstāšanās no ES. Latvijai neizdevīgu starptautisku līgumu pārskatīšana un nacionālo interešu ievērošana. Dalības nosacījumu dažādās starptautiskās organizācijās izvērtēšana. Labu, savstarpēji izdevīgu un godīgu attiecību veidošana ar jebkurām valstīm (prioritāri ciešāka sadarbība ar Lietuvu un Igauniju).

Iekšlietas un valsts aizsardzība

Masu imigrācijas un emigrācijas nepieļaušana, robežkontroles atjaunošana. Negatīvo seku novēršana, kuras Latvijai radīja PSRS u.c. valstu okupācija un kolonizācija (valsts deokupācija, dekolonizācija, deboļševizācija). Čekas maisu atvēršana.

Valsts kļūst spējīga pati sevi aizsargāt pret varbūtējiem ārējiem apdraudējumiem. Optimālas aizsardzības stratēģijas izstrādāšana. Jaunu, progresīvu ieroču veidu ieviešana, ieroču, munīcijas, ekipējuma u.c. maksimāla ražošana Latvijā. Valsts dalība militārajās aktivitātēs ārpus Latvijas teritorijas rūpīgi izsverama. Maksimāli iespējamā neitralitāte starp konfliktējošām pusēm.

Nauda un bankas

Naudas drukāšanas iekārtu iegāde. Nacionālās valūtas (lata) atjaunošana (nepieciešamības gadījumā iekšējo valūtu ieviešana). Iespējama paralēlas norēķinu sistēmas pastāvēšana. Lata seguma un Latvijas Valsts Bankas statusa maiņa. Valsts Komercbankas izveide. Saglabāt norēķinus skaidrā naudā – atteikšanās no pārejas tikai uz bezskaidras naudas norēķiniem. Privātu un ārzemju banku darbības ierobežošana un kontrole. Valsts uzņēmumu, pašvaldību, slimnīcu, skolu, pensiju u.c. banku konti ir izvietoti tikai un vienīgi valsts bankās. Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību veidošanās veicināšana. Draudu novēršana, kuri var rasties no personu datu elektroniskas apkopošanas. Latvijas zelts atrodas Latvijā.

Ekonomika

Bezdarba likvidēšana – jauktā ekonomikas modeļa ieviešana (plānotās un tirgus ekonomikas līdzāspastāvēšana). Vietējā tirgus aizsardzība. Vietējās ražošanas attīstība. Valsts lomas palielināšana ekonomikā. Valsts nodarbojas ar uzņēmējdarbību un veido darbavietas. Iztikas minimums un minimālā alga atbilstoša dzīves dārdzībai. Valsts enerģētiskā neatkarība. Jaunu enerģijas iegūšanas veidu ieviešana. Ostas, dzelzceļš u.c. stratēģiski objekti pieder valstij.

 

 

 

Lauksaimniecība

Zeme un meži pieder tikai valstij un Latvijas pilsoņiem. Veselībai nelabvēlīgas pārtikas ražošanas un izplatīšanas ierobežošana. Valsts prioritāte – bioloģiskā lauksaimniecība.

Nodokļi un kredīti

Nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana. Nodokļu politikas kardināls pārskats. Hipotekāro kredītu ņemšanas gadījumos par ķīlu kalpo pats ķīlas objekts. Aizdevumi var tikt doti tikai nacionālā valūtā. Citu personu galvojumi un līdzatbildība nav pieļaujami. Bezprocentu kreditēšanas sistēmas ieviešana. Uzņēmējdarbību veicinoša nodokļu politika. Progresīvā nodokļa ieviešana.

Valsts pārvalde un tieslietas

Valsts pārvaldē strādājošie nes pilnu individuālu atbildību par savu darbu. Opozīcijas deputāti vada revīzijas un audita komisijas. Valsts pārvalde ir caurspīdīga.

Iekšlietu un tieslietu sistēmas reforma. Tiesneši tiek ievēlēti uz laiku. Tiesneši nes pilnu personīgu atbildību par savu darbu. Tiesībsargu pilnvaru palielināšana. Caur Tiesībsargiem tauta var realizēt savu gribu un tiesības. Tiesībsargus ievēl un atceļ tauta. Tiesu izpildītāju darbības ierobežošana.

Vēlēšanas un referendumi

Dalība vēlēšanās un referendumos Latvijas pilsoņiem ir obligāta. Latvijas pilsoņi ievēl un atceļ lēmējvaru, izpildvaru un tiesu varu. Vēlēšanu likuma maiņa. Jaunas Satversmes sapulces sasaukšana. Procentu barjeras atcelšana. Partijas deputātam mainot partejisko piederību tiek zaudēts deputāta mandāts. Jaukta vēlēšanu sistēma – balotēties vēlēšanās var gan no politiskas partijas sarakstiem, gan individuāli. Tauta referendumos var lemt jebkuru jautājumu. Valstī vismaz reizi gadā tiek veidotas tautas nobalsošanas par valstiski svarīgiem jautājumiem (jautājumu pakete). Referendumi pašvaldībās. Jebkuras izmaiņas likumos ir pieņemtas, ja par to ir nobalsojusi vairāk nekā puse nobalsojušo.

Ģimene

Valsts aizsargā tradicionālu ģimeni. Bāriņtiesu un sociālo darbinieku pilnvaru ierobežošana. LGBT (lesbiešu, geju, biseksuāļu, transvestītu) publisku aktivitāšu ierobežošana.

Sociālie jautājumi

Reformas sociālā nozarē. Vecuma pensijas maksā valsts (iemaksas pensiju fondā maksā visi iedzīvotāji vienādas summas un aizejot pensijā visi iedzīvotāji saņem vienādu pensiju, kura nav mazāka par reālo iztikas minimumu). Viens vecuma pensiju līmenis. Pensija nav apliekama ar nodokļiem

Izglītība, zinātne, kultūra

Valsts skolās un pirmsskolas mācību iestādēs nodarbības notiek latviešu valodā. Reformas izglītības sistēmā. Izglītības kvalitāte ir konkurētspējīga ar attīstītāko valstu izglītības sistēmām. Zinātne saistīta ar tautsaimniecību. Latvisko tradīciju un kultūras popularizēšana.

Medicīna

Visiem pieejami bezmaksas minimālie medicīnas pakalpojumi. Valsts kontrole pār medikamentu cenām, medikamentu ražošanu, iepirkšanu un realizēšanu.

 

  3 Responses to “Vai ir vajadzīgs jauns, nopietns politisks spēks?”

 1. Avatar

  Laij tauta saktu nopietni domat ir vajadziga liela beda valsti. Ceru ka lidz tadaij robezaij nenonaks un viss atrak notiks.

 2. Kopā ir spēks .Vis izdosies.

 3. Avatar

  Neganto bļauru bariņš grib sākt ar – Laij tauta saktu nopietni domat ir vajadziga liela beda valsti.
  To bēdu jau ir pārāk daudz. Lai tā nebūtu ir vajadzīgs prāts, kura katastrofāli trūkst tiem “pareizajiem”.

  Tā “nopietnā spēka” programma ir vislielākā bēda.

  Mierinājums – daži apsēstie neko nespēs izdarīt.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.