Apr 212015
 

Kristīne Liepiņa     Paraksti šo petīciju jau šodien, jo rīt var būt par vēlu –  https://www.change.org/p/latvijas-republikas-saeimas-deput%C4%81ti-l%C5%ABdzam-atbalst%C4%ABt-un-virz%C4%ABt-turpm%C4%81kai-izskat%C4%AB%C5%A1anai-saeimas-deput%C4%81tes-j-stepa%C5%86enko-uz-sabiedr%C4%ABbas-tikumiskaj%C4%81m-v%C4%93rt%C4%ABb%C4%81m-un-latvijas-republikas-satversm%C4%93-un-likumos-balst%C4%ABt%C4%ABto-likumprojektu?just_created=true&lang=en-GB Continue reading »

Jan 082015
 

Kristīne Liepiņa   Noraugoties uz bērnu rotaļlietām bērnu mantu veikalos, dažreiz pārņem izbrīns – kā tādas vispar ļauj pārdot? Tomēr, tas jau ir cits stāsts, jo mūsu patērētājsabiedrībā morāles nav un veikalos pārdod to, pēc kā ir pieprasījums, vienalga, vai tā ir saindēta pārtika, alkohols, cigaretes, kaitnieciskas grāmatas, vai degradējošas rotaļlietas!  Continue reading »

Apr 062014
 

Mūsu mērķis ir izpētīt, ziņot un cīnīties ar agresīvu LGBT-sabiedrības rīcību, bērnu izņemšanu no ģimenēm (juvenālā justīcija), kā arī risināt izglītības un audzināšanās problēmas, tai skaitā cīnīties pret bērnu seksualizāciju un genderizāciju, par bēnu veselību (t. sk. potēšana, ĢMO produkti) u. c… http://rod.lv/par-mums Continue reading »