Jūl 152016
 

Andris Orols    Dažreiz kāda etniska vai sociāla grupa iedomājas sevi pārāku par citiem un atbilstoši uzvedas. Jūdaisma sekotāji sev iedvesmu smeļ cilvēknīstošā Torā (Vecā Derībā) un saistītos rakstos. Šī amorālā literatūra un cionisms, kā galēja radikālā jūdaisma ideoloģija nav aizliegti. Video – Continue reading »

Jūn 012015
 

Andris Orols     Tiem, kuri vairāk interesējas par mūsu dzīves garīgajām reālijām ir zināms, ka faktiski jebkurā reliģijā ir kanonizētā un nekanonizētā literatūra. Nekanonizēto dažreiz mēģina pat iznīcināt, lai netraucētu kādā reliģiskajā tradīcijā dominējošam grupējumam paust ”vienīgo pareizo viedokli”. Izņēmums nav arī Vecā un Jaunā derība. Continue reading »

Dec 272014
 

Andris Orols    Vai 24.decembris ir Jēzus dzimšanas diena? Pat pavirša vēstures izpēte to neapstiprina. Savulaik jaunizveidotās reliģijas – kristietības dogmu nostiprināšanās un izplatība sākās ar imperatora Konstantīna 324.gadā sasaukto kristiešu mācītāju sapulci un kristietības padarīšanu par jaunu valsts ideoloģiju. Lai to efektīvāk ieviestu tautas masās, uz esošiem tautā svinamiem svētkiem tika „uzslāņots” jauns svētku saturs. Continue reading »

Dec 272014
 

Andris Orols….. Senajā pasaulē tika atzīmēti svarīgi brīži dabas norisēs, taču daudzviet laika skaitīšanu sāka ar kādu politisku, vai reliģisku notikumu, pie tam politisku apsvērumu dēļ „uzslāņojot” virsū vecajiem svētkiem jaunu nozīmi. Laika gaitā cilvēku masas pieņem jaunu vēsturisku un reliģisku izpratni aizmirstot par iepriekšējām tradīcijām, pasaules izpratni un savas tautas vēsturi. Continue reading »