Apr 212015
 

Kristīne Liepiņa     Paraksti šo petīciju jau šodien, jo rīt var būt par vēlu –  https://www.change.org/p/latvijas-republikas-saeimas-deput%C4%81ti-l%C5%ABdzam-atbalst%C4%ABt-un-virz%C4%ABt-turpm%C4%81kai-izskat%C4%AB%C5%A1anai-saeimas-deput%C4%81tes-j-stepa%C5%86enko-uz-sabiedr%C4%ABbas-tikumiskaj%C4%81m-v%C4%93rt%C4%ABb%C4%81m-un-latvijas-republikas-satversm%C4%93-un-likumos-balst%C4%ABt%C4%ABto-likumprojektu?just_created=true&lang=en-GB

Trešdien tiks izskatīts šis likumprojekts:

“10.1 pants. Izglītība un tikumība

(1) Izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, it īpaši tādām kā laulība un ģimene.

(2) Izglītības iestādēs ir aizliegta tādu mācību līdzekļu un citu materiālu izmantošana, kā arī to izplatīšana, kuri var negatīvi ietekmēt izglītojamā tikumisko attīstību.”

Vairāk: http://www.draugiem.lv/kristine.liepina/#/kristine.liepina/blog/?p=13165665

 

  2 Responses to “Paraksties par tikumisko audzināšanu skolās!”

  1. Es parakstos par tikumisko audzināšanu skolās !

  2. balsoju -par!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.