Dec 142010
 

Guntra

(…Jau skolas gados, mācoties vēsturi, mēs uzzinām, ka sociālie nemieri parasti ir sākušies tajās valstīs, kur neliela cilvēku grupiņa ir sagrābusi sev milzīgas bagātības un kur tiesneši (Tiesu vara) ir sākusi kalpot nevis taisnīgumam, bet gan šiem bagātniekiem…)

Ieskatījāmies VID datu bāzē http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/VAD un ieraudzījām interesantus skaitļus:

Zvērinātu tiesu izpildītāju ienākumi 2009.gadā

Ginters Hmeļevskis- 354 490,96 LVL
Kristīne Jansone- 332 685,13 LVL
Andrejs Glumovs- 157 780,22 LVL
Jānis Stepanovs- 510 021,31 LVL
Aija Kalniņa- 211 861,16 LVL…….

ZTI ir valsts amatpersonas, kurām katru gadu ir pienākums iesniegt amatpersonas ienākumu deklarāciju VID.
Interesanti, ka tās personas, kas pārbauda amatpersonu ienākumu deklarācijas, ieraugot šādus skaitļus, nav vērsušās vismaz Finanšu min., lai pārbaudītu kā tas ir iespējams un vai nevajag veikt izmaiņas likumos, kas šādu situāciju pieļauj.

Papētīju kā veidojas šie skaitļi un izskatās pēc shēmas, kur tiesu izpildītāji saņem no piedzinēja (parasti bankas) priekšapmaksu par visa parāda piedziņu, ko tiesa parasti PAREX labā piedzen 2kāršā parāda apmērā, bet piedziņas procesā tiesu izpildītājs neko vairāk kā pārdod īpašumu par piespiedu pārdošanu neizdara, kas vairumā gadījumu varētu būt, ka nesedz pat piedziņas izdevumus.

Rezultātā PAREX banka nav atguvusi aizdevumu vai pat iebraukusi zaudējumos, bet tiesu izpildītāji peldas naudā.

Un tas ir visās piedziņas lietās, kur tiek piedzīti parādi, kas nodrošināti ar hipotēku (ne tikai saistībā ar Parex banku)!

 

„Vai tiesas danco pēc banku stabules?”

Jānis Miežagrauds

 

2007.gada septembrī AS „Hansabanka” (tagad AS Swedbank) izsniedza man aizdevumu EUR 54000. Reizē ar Aizdevuma līgumu tika noslēgts hipotēkas līgums, saskaņā ar kuru es, par labu AS „Hansabanka”, ieķīlāju nekustamo īpašumu – savas ģimenes mājokli.

 

Kad man radās grūtības veikt maksājumus, jo ekonomiskās krīzes iespaidā man tika samazināta alga, es lūdzu bankai vienoties par maksājumu atlikšanu vai piedāvāt kādu citu risinājumu grūtību atrisināšanai. Baidoties pazaudēt mājvietu, parakstīju bankas piedāvātos līguma grozījumus, kas nevis uzlaboja manu ekonomisko situāciju, bet pasliktināja – pieauga pamatsumma un palielinājās procenti, līdz ar to arī ikmēneša maksājumi.

 

Atkal gāju uz banku un mēģināju vienoties. AS Swedbank pārstāve 2009.gada decembrī mutiski apsolīja, ka gadījumā, ja 3 mēnešus maksāšu ikmēneša maksājumus, tad ar mani pārslēgs līgumu. Maksājumus veicu, kā bijām vienojušies un 2010.gada aprīlī AS Swedbanka man piedāvāja „apsolītos” grozījumus: palielināt pamatsummu par EUR 10000 un papildus piesaistīt manu astoņpadsmitgadīgo dēlu kā galvotāju, kuram tobrīd vienīgie ienākumi bija stipendija Ls 30 apmērā.

 

Šādiem noteikumiem es nepiekritu, bet ikmēneša maksājumus turpināju maksāt un mēģināju ar banku vienoties par kredīta atmaksas grafiku, kā mutiski bijām vienojušies ar bankas pārstāvi decembrī. Kā atbildi uz lūgumu vienoties par kredīta atmaksas grafiku, jūnijā saņēmu tiesas lēmumu, ka nekustamais īpašums tiek labprātīgi pārdots izsolē tiesas ceļā.

 

Saņēmu tiesas lēmumu un biju neizpratnē, jo lēmuma sākumā bija norādīts, ka banka lūdz pārdot manu īpašumu labprātīgā izsolē par brīvu cenu ar izsoles sākumcenu Ls 19000, bet rezolutīvajā daļā tiesnesis norāda, ka izsoles sākumcena ir (piespiedu pārdošanas vērtība) -12 200 LVL. Starpība ir 6800 LVL. Nodomāju, ka tā ir tiesneša kļūda, bet tiesā, iepazīstoties ar lietas materiāliem pārliecinājos, ka AS „Swedbank” iesniegtajos nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumos ir norādījusi piespiedu pārdošanas vērtību 12 200 LVL. Tiesnesim, pieņemot lēmumu, tas nemaz nav licies dīvaini. Banka šo lēmumu jau ir iesniegusi tiesu izpildītājam un ir noteikts izsoles laiks ar bankas noteikto sākumcenu.

 

Devos uz banku un lūdzu sniegt skaidrojumu, kāpēc pieteikumā ir norādīta tik zema izsoles sākumcena, ja pamatojoties uz AS „Swedbank” iesnieguma un AS „SWEDBANK” iesniegtajiem materiāliem – 2010.gada maijā sertificēts vērtētājs ir noteicis visvairāk iespējamo tirgus vērtību ar pārdošanas termiņu. 12 (divpadsmit) mēneši ir (noapaļoti) 27 100 LVL (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts latu) un piespiedu pārdošanas vērtība ar pārdošanas termiņu 3 (trīs) mēneši noteikta kā 70% no tirgus vērtības ir (noapaļoti) 19 000 LVL (deviņpadsmit tūkstoši latu) un zemesgrāmatā reģistrētā hipotēka, kur ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa tiek noteikta Ls 54000 un atbilstoši bankas prasībām 2010.gada maijā īpašums ir apdrošināts par 140200 LVL.

 

Uzrakstīju iesniegumu bankas vadībai un tā rezultātā AS Swedbank ir iesniegusi tiesai iesniegumu par kļūdas labošanu, nenorādot ar kādu likuma pantu šo savu iesniegumu pamato. Tiesnesis paklausīgi šo iesniegumu ir pieņēmis un nozīmējis tiesas sēdes laiku. Ar interesi gaidu ko tiesnesis uzrakstīs savā lēmumā par AS Swedbank pieteikuma „kļūdas” labošanu.

 

Lai izprastu situāciju, izpētīju internetā, kad ir nozīmētas tuvākās izsoles, kur piedzinējs ir AS Swedbank, un aizgāju paskatīties kā šīs izsoles notiek. Abās izsolēs, kuras novēroju, bija pieteikusies AS Swedbank pārstāve un kādas SIA pārstāve. Man radās iespaids, ka abas pretendentes uz šiem īpašumiem bija visai tuvās attiecībās un jau iepriekš vienojušās, par savstarpēji sarunātām darbībām, un abos gadījumos šos īpašumus praktiski par izsoles sākumcenu iegādājās SIA.

 

Vai šāda AS Swedbanka nolaidīga rīcība, kad tā, bez likumiska pamatojuma, neievērojot Civilprocesa likumā noteikto kārtību, bez jebkādas motivācijas samazināja mana īpašuma izsoles sākumcenu no zemesgrāmatā ierakstītās Ls 54000 (piecdesmit četri tūkstoši lati) uz 12200 (divpadsmit tūkstoši divi simti Latvijas valsts lati), un par 6800 LVL mazāku kā to novērtējis sertificēts vērtētājs ir savienojama ar labu komercpraksi un nerada zaudējumus pārējiem bankas klientiem, noguldītājiem un apdrošinātājiem?

 

Cilvēki, esiet modri, ja Jums ir darīšanas ar AS Swedbank!

 

Jānis Miežagrauds

 

  No Responses to “Par „PAREX”, „SWEDBANK”, tiesām un tiesu izpildītājiem Latvijā.”

  1. ko kraaj un taupa taupiitaajs, to atnaaks un panjems laupiitaajs!

  2. nakoshreiz,kad bankaa runaasi ar kaadu paarstaavi,vienmer pie sevis atceries,lai cik saldi solijumi neskaneetu,shis solitaajs nav Cilveeks,tas ir sAatana izdzimums,un finaalaa tu sagaidisi visu ko no shiem shakaaljiem var sagaidiit!

  3. vispar pieagushiem cilveekiem takaa butu laiks saprast,kaadaa pasaulee vinji dziivo un iluuzijas nelolot!

  4. Dainis Grabovskis

    Skumji, bet šī ir normāla (atklāta, ikdienā sastopama) banku patvaļa ko lobē Latvija valdība. Jautājums, kam tas ir izdevīgi? Kāpēc valsts neaizstāv savus pilsoņus, kam tiek iztirgoti Latvijas īpašumi?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.