Jūn 012015
 

Andris Orols     Tiem, kuri vairāk interesējas par mūsu dzīves garīgajām reālijām ir zināms, ka faktiski jebkurā reliģijā ir kanonizētā un nekanonizētā literatūra. Nekanonizēto dažreiz mēģina pat iznīcināt, lai netraucētu kādā reliģiskajā tradīcijā dominējošam grupējumam paust ”vienīgo pareizo viedokli”. Izņēmums nav arī Vecā un Jaunā derība.

Tāda teorija patiešām pastāv, ka Jēzus potenciāli varēja kļūt jūdu ķēniņš. Priekšnosacījumi tam bija gan dzimta, kurā viņš bija piedzimis, gan daudzas citas lietas. Kanonizētajā literatūrā nav ziņu – kur Jēzus bija veselus 18 gadus (no 12 līdz 30 gadiem). Iztrūkt arī daudzas citas būtiskas detaļas no viņa biogrāfijas, tāpēc kanonizētie teksti ir diezgan juceklīgi un fragmentāri, nesniedz secīgu kopainu.

Līdzīgi ir arī ar Veco derību (Toru). Filmā ir aizskarti vairāki ļoti interesanti jautājumi, kurus parasti cenšas ”apiet” kanonizētās literatūras piekritēji.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.