Sep 022017
 

Andris Orols     Tiesībsarga birojs atsakās vērtēt privātpersonas iesniegumu Satversmes tiesā NĪN un TEN jautājumos, jo tā neesot tiesībsarga kompetence. Iesniedzējs lūdza Tiesībsargu dot savu subjektīvu vērtējumu nevis par Satversmes tiesas lēmumu pamatotību, bet gan par iesniedzēja iesniegumiem

– vai iesniegumi  satur juridisku argumentāciju vai nē. Lai gan Tiesībsarga kompetencē ir jautājumi, kas saistīti ar cilvēka pamattiesībām un pamatbrīvībām, no Tiesībsarga biroja darbinieku atbildes ir secināms, ka Tiesībsargs izvēlas ieņemt neitrālu pozīciju un lai ari netieši, tomēr lieki nekonfliktēt ar citām Valsts iestādēm. Iesniedzējs uzskata, ka viņa iesniegumi satur juridisku argumentāciju, tāpēc nav pamata atteikt lietu rosināšanu.

Satversmes tiesas lēmumi ir pirmās un pēdējās (vienīgās) instances lēmumi – tos nevar pārsūdzēt nevienai citai Valsts instancei. Jāatzīmē, ka tiesneši Latvijā ir īpaši priviliģēta šķira (”kasta”) – tauta tos neievēl, tos ievēl Saeima, bet pat Saeima tos nevar atlaist no darba. Teorētiski tas ir veidots tiesu varas neatkarības veicināšanai, bet praktiski tiesneši savu statusu var izmantot kā grib un ari lemt ko grib. Būtībā šāda situācija (varas uzurpācija) ir pret demokrātijas pamatprincipiem, jo tauta nevar ietekmēt iespējami negodprātīgu tiesnešu darbu, ievēlēt tiesnešus vai tos atlaist, kaut ari tauta viņiem maksā algu. Situācija var tikt mainīta tikai nopietnu reformu rezultātā sākot ar Satversmes grozīšanu. Skat. – http://www.tautaslabklajibai.lv/programma/

Tuvākajā laikā iesniedzējs cer saņemt atbildi ari no Satversmes tiesas priekšsēdētājas, jo iesniedzējs uzskata, ka tiesnešu atteikumiem rosināt lietas nav juridiska pamatojuma.

Vairāk par iesniegumiem Satversmes tiesā NĪN un TEN jautājumos – http://www.tautaslabklajibai.lv/ 

Tiesībsarga atbilde (pdf) ir skatāma šeit –

scan0012

scan0013

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.