Aug 272017
 

Andris Orols     Vācijā un vēl šur tur izmēģina seju atpazīšanas sistēmu. Iegansts šādu tehnoloģiju ieviešanai – terorisma un noziedzības palielināšanās. Par šādu scenāriju (mākslīgi veidot nedrošību un sekojošos pretsoļus) totālās kontroles ieviešanai jau bija publikācijas 90. gados un sāk pienākt laiks, kad fantastikas filmas kļūst par realitāti.

Sistēmas pagaidām vēl neatpazīst cilvēkus maskās un parūkās. Pilnigākas tehnoloģijas gan sen jau ir izgudrotas – visiem cilvēkiem dokumentu vajadzībām uzņemt 3D attēlus. Pašlaik tas masveidā vēl nenotiek. Teorētiski sistēmai varētu «iebarot» nepatiesus datus un autoritārā režīmā to varētu izmantot ļaunprātīgi, norāda «Deutsche Welle». Datu privātuma aizstāvji biometriskās sejas atpazīšanas sistēmas uzskata par cilvēktiesību pārkāpumu, jo tas liedz brīvi neatpazītam pārvietoties publiskās vietās.

Avots: http://www.tvnet.lv/zinas/arvalstis/674598-lielais_bralis_vero_vacija_izmegina_seju_atpazisanas_sistemu

Vēlamies saglabāt savu privātumu? Tad rīkojamies, kamēr vēl nav par vēlu – http://www.tautaslabklajibai.lv/

 

  3 Responses to “Vācijā izmēģina seju atpazīšanas sistēmu”

  1. I am opposed to introducing a biometric face detection system as it violates my and my other privacy rights. I believe that terrorism is an artificially created process, based on the consequences of creating new and new constraints and controls, both in the social and financial fields.

  2. Esmu pret biometriskās sejas atpazīšanas sistēmas ieviešanu, jo tas pārkāpj manas un citu tiesības uz privātumu. Uzskatu ka terorisms ir mākslīgi radīts process, lao balstoties uz sekām radītu jaunus un jaunus ierobežojumus un kontroles gan sociālajā gan arī finansu jomā.

  3. I am opposed to introducing a biometric face detection system as it violates my and my other privacy rights. I believe that terrorism is an artificial process to create new and new constraints and controls in the social and financial fields on the basis of the consequences.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.